10 výhod výhradní spolupráce


 1. Makléř je schopen maximálně hájit zájmy svého prodávajícího klienta. Jelikož ho výhradně zastupuje a může hájit jeho cenu a není tlačen ke slevě makléřem z jiné RK. Výsledkem je dosažení nejvyšší možné ceny pro prodávajícího klienta
  Nejvyšší možná cena

 2. Inzerce a nabídka prodávajícího klienta se netříští na stejných nabídkových serverech a tudíž, zájemce o nemovitost se vždy dostane do rukou makléře, který nabídku výhradně nabízí a tudíž prodávající klient nikdy nepřijde o potencionálního kupujícího
  Jistota kupujícího – blokace/rezervace

 3. Pokud je nemovitost nabízena výhradně, zaručuje prodávajícímu klientovi to, že nedojde k znehodnocení nemovitost. Výhradní inzerce je zaměřena na přesné informace a na kvalitní inzerci, tak aby nejlépe prezentovala prodávanou nemovitost, tak jak si jí zaslouží
  Přesné informace o nemovitosti a kvalitní inzerce

 4. Nedochází ani k matení potencionálních kupců několikanásobnou inzercí, nekvalitní v informacích a ceně v rozporu nedůvěryhodnou inzercí. Toto vše poškozuje jak nemovitost prodávajícího klienta a tím i snižuje hodnotu nabízené nemovitosti
  Jedna cena a informace

 5. Makléř, který výhradně zastupuje svého klienta, do marketingu pro prodej nemovitosti investuje více svého času a finančních prostředků, aby zajistil v co nejkratší době prodej nemovitosti a zajistil tak prodávajícímu klientovi nejvyšší možnou cenu na současném trhu
  Investice do marketingu

 6. Prodávající klient, má zajištěn veškerý prodejní a poprodejní servis v rámci ceny a to: cílenou a efektivní inzerci, bonifikaci kupujících, prohlídky na nemovitosti, právní servis, odhad na nemovitost pro účely finančního úřadu, předání nemovitosti, převody energií, daňové přiznání pro 4% daň z nabytí nemovitých věcí
  Uhrazeny všechny náklady

 7. Makléř pravidelně komunikuje s prodávajícím klientem, kde předává informace, o tom co dělá pro prodej klientovi nemovitosti a informuje klienta o situaci na trhu a jak se vše vyvíjí. Navrhuje a konzultuje prodejní strategii nemovitosti, tak aby došlo v co nejkratší době vzhledem k nemovitosti k jejímu prodeji
  Komunikace - prodejní strategie, vývoj apod.

 8. Kupující klienti v dnešní době vyžadují, než jdou na prohlídku nabízené nemovitosti, předložení smlouvy realitní kanceláře s klientem, jinak prohlídku neabsolvují z důvodu rizika, kdy o ni mohou přijít, pokud je nabízena více RK
  Jistota pro kupujícího (blokace, jednání s bankou apod.)

 9. Výhradní smlouva jednoznačně zajišťuje lepší vyjednávací podmínky a obchodní prostředí pro Vašeho makléře, kdy může plně hájit 100% Vaše zájmy, pro inzerci a celkovém prodeji Vaši nemovitosti
  RM hájí zájmy klienta

 10. Systém GREAT využívá spolupráce ostatních realitních makléřů, kteří Vaši nemovitost také prodávají Ostatní GREAT makléři prodávají jeho nemovitost